Recruitment Service for SME and Startups

An IT recruiting website

About JobSeeker.vn JobSeeker.vn

Giới thiệu

JobSeeker.vn là công ty cung cấp dịch vụ "Tư vấn & Tìm kiếm nhân sự", có trụ sở tại Tp, HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự ngành CNTT.
Chúng tôi tìm kiếm ứng viên phù hợp theo nhu cầu tuyển dụng của khách hàng, cho tất cả các vị trí trong ngành CNTT, và ở tất cả các cấp độ (từ cấp junior đến senior, project manager và CEO...).

 • IT Software: Software Engineer, QA/QC Engineer, Business Analyst, Technical/Solution Architect, Project/Product Manager, DevOps...
 • IT Hardware/Networking/Others: IT Helpdesk/Support, IT Manager ...
 • Others: HR, Accountant, Digital Marketing, Office Administration/Assistant...

Introduction

JobSeeker.vn is a recruitment agency in Saigon (Vietnam), specialized in IT industry. We support our clients, mostly SMEs and tech-startups, to recruit qualified candidates. We have experienced in supporting our clients to build new software development team in Vietnam, from scratch. We work on both technical and non-technical positions, from junior/fresher to senior/manager and C levels.

 • IT Software: Software Engineer, QA/QC Engineer, Business Analyst, Technical/Solution Architect, Project/Product Manager, DevOps...
 • IT Hardware/Networking/Others: IT Helpdesk/Support, IT Manager ...
 • Other: HR, Accountant, Digital Marketing, Office Administration/Assistant...

Dịch vụ headhunting
Service: Working Process

#01: Yêu cầu tuyển dụng
#01: Job Order

Công ty gửi yêu cầu tuyển dụng đến JobSeeker.vn, kèm theo một số thông tin cơ bản về vị trí cần tuyển.
The employer sends a recruitment request to JobSeeker.vn, with some basic infomation regarding to the open vacancies.

#02: Ký hợp đồng dịch vụ
#02: Service Agreement

Tiến hành ký Hợp đồng để xác nhận sử dụng dịch vụ headhunting.
The employer will sign a service agreement in order to confirm using our recruitment service.

#03: Tìm kiếm ứng viên tiềm năng
#03: Approach potential candidates

Sau khi phân tích yêu cầu tuyển dụng, JobSeeker.vn sẽ tiến hành tìm kiếm và tiếp cận các ứng viên tiềm năng.
After analyzing the job requirements, our recruiters will find and approach potential candidates

#04: Gửi hồ sơ ứng viên phù hợp
#04: Recommend suitable profiles

JobSeeker.vn sẽ gửi đến Công ty hồ sơ của những ứng viên phù hợp. Công ty sẽ xem xét và lựa chọn những ứng viên vừa ý nhất để phỏng vấn.
JobSeeker.vn will send the profiles of suitable candidates to your HR or hiring manager, he/she will consider interviewing the most suitable candidates.

#05: Phỏng vấn và Cập nhật thông tin
#05: Interview arrangement & Follow up

Chúng tôi sẽ hỗ trợ sắp lịch phỏng vấn và cập nhật thông tin cả với ứng viên và nhà tuyển dụng cho đến khi có kết quả đánh giá cuối cùng.
We will support you in arranging interviews with the candidates. We will follow up with both employer and candidates for information updates and interview outcome.

#06: Thư mời nhận việc và Thanh toán
#06: Employment offer & Payment

Khi có ứng viên trúng tuyển và công ty gửi Thư mời làm việc, JobSeeker.vn sẽ tiếp tục theo sát để cập nhật thông tin cho ứng viên cho đến khi ứng viên bắt đầu làm việc tại công ty. Công ty chỉ phải thanh toán phí dịch vụ khi ứng viên bắt đầu đi làm.
Your HR will confirm the employment offer to candidates who passed interviews. We will follow up with the candidate until he starts working at your company. You will only pay for service charge after employment commencement date.

Service: Pricing Table Biểu phí dịch vụ

Mức
01

 1. Nếu mức lương thấp hơn 12,000,000 VND
 2. Hệ số: 1.5
 3. Phí dịch vụ = Mức lương x 1.5
Yêu cầu gửi Báo giá dịch vụ

Mức
02

 1. Nếu mức lương bằng hoặc cao hơn 12,000,000 VND
 2. Hệ số: 1.8
 3. Phí dịch vụ = Mức lương x 1.8
Yêu cầu gửi Báo giá dịch vụ

Level
01

 1. If salary is less than 12,000,000 VND
 2. Rate: 1.5
 3. Service fee = Salary x 1.5
Request for Service Proposal

Level
02

 1. If salary is equal to or higher than 12,000,000 VND
 2. Rate: 1.8
 3. Service fee = Salary x 1.8
Request for Service Proposal

Chính sách bảo hành Service: Guarantee

là lương một tháng khi ký hợp đồng chính thức (Bao gồm tiền lương cơ bản, các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân mà người lao động phải trả theo quy định của pháp luật) và các trợ cấp, tiền thưởng cố định bằng tiền khác hàng tháng.

Salary means the gross-based monthly salary of employee applied after probation period including allowances regularly paid.

Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT

Service fee hasn't included 10% VAT yet. The VAT will be added when issuing the VAT invoice.

là khi ứng viên được giới thiệu kí chấp nhận thư mời làm việc hoặc là khi ứng viên bắt đầu làm việc.

Successful placement is when the candidate signs the employment offer letter or commences employment with your company.

Công ty chỉ phải thanh toán sau khi ứng viên nhận việc, trong vòng 05 ngày kể từ ngày làm việc đầu tiên.

Service fee is to be paid within 05 days since the first day the employee begins his/her work with your company (This is a one-time fee).

 • JobSeeker.vn bảo hành 60 ngày cho mỗi trường hợp tuyển dụng thành công.
 • Nếu ứng viên nghỉ việc trong thời gian này, JobSeeker.vn sẽ bảo hành bằng 01 ứng viên thay thế khác.
 • Nếu ứng viên thay thế có mức lương cao/thấp hơn so với ứng viên cũ, JobSeeker.vn sẽ hoàn trả (nếu thấp hơn) hoặc công ty sẽ thanh toán thêm (nếu cao hơn) cho phần phí dịch vụ chênh lệch.
 • Chính sách bảo hành không áp dụng với ứng viên thay thế.

 • We guarantee 60 days for each successful placement.
 • In case the candidate resigns within guarantee period, we will provide 01 replacement for the same position.
 • If the replacement candidate is at different amount of service fee, you will receive a refund or pay more for the difference.
 • Refund options won't be available for replacement candidate


Trường hợp Quí Công ty yêu cầu hoàn phí dịch vụ thay vì tìm ứng viên khác thay thế, JobSeeker.vn sẽ:

 • hoàn trả 100% phí dịch vụ nếu ứng viên thôi việc trong 15 ngày đầu tiên của thời gian bảo hành, hoặc
 • hoàn trả 80% phí dịch vụ nếu ứng viên thôi việc trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 30 của thời gian bảo hành, hoặc
 • hoàn trả 50% phí dịch vụ nếu ứng viên thôi việc trong khoảng thời gian từ ngày 31 đến ngày 60 của thời gian bảo hành.
 • Nhưng không hoàn trả phần thuế VAT trên đơn hàng mà công ty đã thanh toán (VAT là tiền thuế, JobSeeker.vn không thu lợi từ khoản này).


If the employer requests for refund instead of a replacement, we will:

 • refund 100% of paid service fee if candidate quits the job within his first 15 days
 • Or, refund 80% of paid service fee if candidate quits the job from 16th to 30th day.
 • Or, refund 50% of paid service fee if candidate quits the job from 31st to 60th day
 • The refund doesn't include paid VAT.

 • Chính sách bảo hành sẽ không được áp dụng khi ứng viên được chọn bị cho thôi việc hoặc thôi việc do Quí Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, bao gồm việc cắt giảm vị trí cần tuyển, bàn giao nhiệm vụ khác hoặc có sự thay đổi trọng yếu về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi so với thỏa thuận ban đầu.
 • Trong vòng 01 năm kể từ khi ứng viên do JobSeeker.vn gửi sang và Quí Công ty tuyển dụng ứng viên đó cho bất kỳ vị trí nào, ứng viên ấy được xem như được tuyển dụng thông qua dịch vụ của JobSeeker.vn, và Quí Công ty sẽ thanh toán phí dịch vụ tuyển dụng.

 • We will NOT guarantee if the candidate resigns or is dismissed due to organizational changes at your company, including but not limited to: reorganization, elimination of the position, takeover, or material change in job responsibilities.
 • In case you employ the candidate introduced by us within 01 year, we shall regard it as a successful result of our service hence claims our service fee to you

Gương mặt tiêu biểu
Our special Team

Ms. Nhi HA

Technical Recruiter

Ms. Duong LE

Technical Recruiter

Mr. Trung PHAM

Technical Recruiter & SEO

Ms. Tu PHAN

Techncial Recruiter & Digital Marketing

Cảm ơn Quý anh chị đã ghé thăm website của JobSeeker.vn
Welcome to our website

Yêu cầu gửi Báo giá dịch vụ
Request for Service Proposal

Thông tin khác...
More...


Việc làm Lương cao
Our Job List

Hiện tại, JobSeeker.vn đang hỗ trợ các công ty tuyển dụng cho nhiều vị trí khác nhau trong ngành CNTT, với mức lương và phúc lợi hấn dẫn. Mời Quý anh chị ứng viên vào xem và ứng tuyển.
We're currently working on my open vacancies for our clients, they're most IT positions. Please visit our job list to have more details and apply.

Tìm việc ...
Browse job ...


Tính lương Online
Salary Calculator

JobSeeker.vn cung cấp công cụ tính lương online, nhằm hỗ trợ ứng viên và nhà tuyển dụng thuận tiện hơn trong việc tính toán mức lương, chuyển đổi giữa lương NET và lương GROSS, tính toán các loại bảo hiểm và thuế TNCN, giúp cho việc thoả thuận lương bổng trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn.
We provide an online tool, which help you to calculate the salary, or convert salary from NET to GROSS, calculate social insurance fees and personal income tax, ...

Tính lương!
Try it now!


Web việc làm IT
IT Job Portal

JobSeekers.vn là một website tuyển dụng chuyên biệt cho ngành CNTT. Nhà tuyển dụng có thể tạo tài khoản và đăng tin tuyển dụng miễn phí mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào. Ứng viên có thể ứng tuyển nhanh chóng mà không phải đăng ký tài khoản.
JobSeekers.vn is a recruiting website which focuses on IT jobs in Vietnam. It’s free to use for both employers in Vietnam and job seekers

Đăng tin tuyển dụng IT!
Post job!

Liên hệ
Contact us

Call: +84 966 728 800 (Vietnamese)
Monday-Friday (09:00 am - 05:00 pm)

Business: business@jobseeker.vn
Others: contact@jobseeker.vn

Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Tan Binh district, Ho Chi Minh city
Vietnam

Your message has been sent. Thank you!